Viedeň – konferencia EGU 2019

Dňa 7–12.4.2019 sa vo Viedni (Austria Center Vienna) konala tradičná hydrologická/geovedná konferencia s názvom EGU General Assembly.

Miesto konania konferencie: Austria Center Vienna

Každoročne sa na tejto konferencii zídu vedci z rôznych kútov sveta – tohtoročná  návštevnosť bola ohromujúca (16 273 vedcov zo 113 krajín). Na konferencii celkovo zaznelo 5531 ústnych prezentácii, bolo prezentovaných 9432 posterov a 1287 PICO prezentácií. Nechýbali ani stánky spoločností ako ESRI, Google, a pod.

Vnútorné priestory

Vnútorné priestory

PICO prezentácie

Prezentácia spoločnosti NASA

Prezentácia spoločnosti Google

Zazneli témy z rôznych oblastí, napr. hydrológie/hydroinformatiky, klimatológie, geoinformatiky, geodézie, geografie a pod. Práca kolektívu autorov, ktorú som prezentoval ja sa týkala modelovania vplyvu zmeny klímy na hydrologický režim povodia Vištuckého potoka.

Prezentácia postra

Konferenciu som prepojil aj s menším výbehom do mesta – napr. prechádza námestím Karlsplatz, ktorému dominuje Karlskirche (budova barokového kostola vybudovaného v prvej polovici 18. storočia). Na námestí sa nachádza aj známa Technická univerzita, na ktorej som počas PhD. štúdia strávil 1 rok.

Technická univerzita

Karlskirche